שאלון מיפוי צרכים מכללתי

סטודנט יקר, עקב המלחמה והרצון לשמור על קשר ולסייע לכל סטודנט הדרוש לכך, נבקש מכל סטודנט למלא שאלון קצר האורך כ-2 דק’.

 

 

 

‏כ”ח כסלו תשפ”ד, 11 דצמבר 2023

 

סגל המרצים, סגל מנהלי, כלל ציבור הסטודנטים,

בהמשך להודעתנו על פתיחת שנת הלימודים תשפ”ד ביום ראשון 24.12.2023, החליטה הנהלת המכללה בשיתוף עם מה”ט, על מתווה לימודים גמיש הכולל מתן מעטפת הקלות ומערך סיוע לימודי לכלל הסטודנטים במכללה בדגש על משרתי המילואים. כל זאת, מתוך סולידריות והוקרה למשרתי המילואים הנמנים עם הסטודנטים וסגל המרצים במכללה, והבנת האתגר לקיים למידה בימים מורכבים אלה.

מטרת המתווה היא לאפשר קיום שנת לימודים מלאה, לצד צמצום מירבי של הפגיעה האקדמית בכלל הסטודנטים במכללה בדגש על משרתי המילואים. לוח הזמנים הגמיש נועד גם לשלב במידת האפשר את משרתי המילואים בלימודים עם שחרורם מהמילואים ולהשלים את לימודיהם במלואם בהצלחה.

אנו נמצאים בתקופת מלחמה, ויתכנו עדכונים בהתאם לתמונת המצב המתפתחת. כמו כן, יתכנו התאמות ועדכונים בלוח הזמנים בהתאם למאפיינים השונים בין המגמות, ובהתאם למועד שחרור משרתי המילואים.

מתווה לימודים והתאמות (מידע ממוקד ועדכני לכל מגמה יפורסם בנוסף על ידי ראשי המגמות):

 1. לוח זמנים שנתי הכולל 3 סמסטרים:
 • סמסטר א’: 24/12/2023 – 5/4/2024 (11 שבועות + 4 שבועות השלמה למשרתי המילואים חלופה א’). *בכיתות שאין משרתי מילואים הלימודים יתקיימו ברצף.
 • בחינות סמסטר א’: 7/4/2024 – 3/5/2024.
 • סמסטר ב’: 5/5/2024 – 26/7/2024 (12 שבועות). *מגמת אדריכלות עד 9/8/2024.
 • בחינות סמסטר ב’: 28/7/2024 – 23/8/2024. *מגמת אדריכלות 11/8/2024 – 6/9/2024.
 • סמסטר קיץ: 25/8/2024 – 10/10/2024 (7 שבועות). *רק למגמות במסלול לימודים ערב.
 • בחינות סמסטר קיץ: 13/10/2024 – 1/11/2024.
 1. היערכות לשילוב משרתי המילואים:
 • חלופה א’: במהלך סמסטר א’ למשתחררים ממילואים עד 2/2/2024 תבוצע השלמה של 4 שבועות (4/2/24 – 1/3/24). בסיום ההשלמה משוחררי המילואים ישתלבו בלימודים עם כלל הכיתה. * במהלך ההשלמה יתר הכיתה לא תלמד, למעט תלמידים שלא יעברו מבחן אמצע ויחויבו ללמוד בהשלמה.
 • חלופה ב’: למשתחררים ממילואים עד 31/3/2024, מה”ט ופורום המכללות נערכים לאפשרות השלמת לימודים מקוונת ברמה ארצית החל מ-31/3/2024, במסגרת ההשלמה לימודי סמסטר א’ יתקיימו במקביל לסמסטר ב’ לשאר הסטודנטים, והשלמת סמסטר ב’ תתקיים במקביל לסמסטר קיץ. החלופה מורכבת לביצוע ומותנת באישור תקציב תוספתי של משרד האוצר, וגיוס מרצים.
 1. מועדי מבחנים מה”ט (מועד ב’ יפורסמו בהתאם):
 • מועד א’ אביב: 15/5/2024 – 31/5/2024.
 • מועד א’ קיץ: 1/9/2024 – 27/9/2024.
 1. מידע כללי בנושא ההוראה:
 • ככלל, הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בקמפוס. יחד עם זאת, קיימת האפשרות ללימודים חלקיים או מלאים בזום (בהתאם להערכת מצב), נעדכן במידה והנושא יתקיים.
 • השיעורים יוקלטו ויועלו לאתר הקורס ב-Moodle על מנת להקל על משרתי המילואים.
 • המרצים יעשירו את אתר הקורס ב-Moodle בחומרי למידה ובסיכומי השיעורים.
 1. התאמות:
 • עבור כלל הנבחנים בבחינות מה”ט: אפשרות בחירה מוגברת בשאלון הבחינה.
 • מה”ט ידחה את מועדי הגשת פרויקט הגמר וקבלת ההחזרים הכספיים בהתאם.
 • הקלות נוספות למשרתי המילואים, כוחות הביטחון ואוכלוסיית המפונים:
 • קיום מועד בחינות שלישי.
 • אפשרות צבירה עד 110 נקודות.
 • תוספת זמן 25% בבחינות.
 • הענקת ציון פקטור של 10% בציוני הבחינות.
 • קיום הגנות מקוונות, במקרים חריגים.
 1. מתן מעטפת סיוע לימודי, תגבורים וחונכות למשרתי המילואים, ולכלל הסטודנטים בהתאם לצורך.
 2. מלגות שכ”ל וסיוע למשרתי המילואים: בימים אלה מה”ט ומשרד האוצר מקדמים בכנסת חקיקה שתאפשר מתן מלגות בהיקף 100% שכ”ל לימוד, ומלגות סיוע כלכלי. נעדכן ככל שהנושא יתקדם.

 

איחולי ימים שקטים ובטוחים לכולכם,

בכבוד רב,

עידו חגאי, מנכ”ל