cropped-9882Slide thumbnail

KINNERET-0903

14520463_1125219504181922_8470810484674406385_n

תמונה של כנרת

המכללה הטכנולוגית כנרת
תמונה קשת
המכללה הטכנולוגית כנרת
הנדסה אזרחית

סרטונים

המכללה הנדסת קול
עתודה טכנולוגית המרכז לאומנויות

ללמוד תואר שהוא גם מקצוע המכללה הטכנולוגית כנרת

המכללה הטכנולוגית כנרת תוכלו לרכוש מגוון מקצועות המבוקשים בשוק התעסוקה. במכללה מתקיימים לימודים ב- 9 מגמות לתואר הנדסאי ומגמת אומנות לתעודת מדריך. המגמות הנלמדות אצלנו הינן בחזית הטכנולוגיה והמורים מגיעים מתוך התעשייה ומקנים לסטודנטים את מירב הכלים, על מנת שיוכלו מיד בתום הלימודים להשתלב בשוק התעסוקה כהנדסאים מובילים בשוק. הקמפוס משלב בתוכו לימודים אקדמיים במדעי החברה לצד לימודים טכנולוגיים, אשר מתקיימים באווירה ייחודית על שפת הכנרת.

מגמות הלימוד