אלה עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית (תשנ”ח 1998):

קמפוס כנרת ישמש את כל באי המכללות הטכנולוגית והאקדמית מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

החוק  האמור מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של האדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

צעדי מנע

א. המכללה הטכנולוגית כנרת דורשת מכל עובד, מרצה, ממונה מטעמו וסטודנט להימנע ממעשים של הטרדה מינית, התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת פעילות בקמפוס המכללה.

ב. המכללה הטכנולוגית כנרת דורשת מכל עובד, מרצה, ממונה מטעמו וסטודנט לעשות כל שביכולתם למנוע הטרדה מינית והתנכלות, והכל כדי ליצור סביבת עבודה ולימודים חופשית מהטרדה מינית והתנכלות.

הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

  1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. 
  2. מעשים מגונים, נגיעה באברים מוצנעים וכדומה.
  3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות האמורות.
  4. התייחסויות והערות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה כי אינו מעוניין בכך.
  5. התייחסות מבזה ומשפילה ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית של האדם.
    (5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלו להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.
  6. הצעות או הערות כנ”ל, המופנות לאחד המוטרדים הבאים: קטינים, תלמידים, או עובדים כפופים, תוך כדי ניצול סמכות, מרות או תלות. במקרה זה תיחשב ההצעה או ההערה כהטרדה מינית גם אם לא אמר המוטרד כי אינו מעוניין.

התנכלות בגין תלונה על הטרדה מינית היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, בתלונה או בתביעה שהוגשה על הטרדה מינית, שמטרתה לפגוע במוטרד/ ת , כוון שסירב/ה ו/או התנגד/ה להתנהגות המטרידה ו/או התלוננ/ה על המטריד ו/או הגיש/ה תביעה, או מכל סיבה אחרת הקשורה בהטרדה מינית.

עונשים הקבועים בחוק

המטריד מינית אדם כאמור לעיל, דינו מאסר שנתיים.

בית המשפט רשאי לפסוק פיצוי בשל הטרדה מינית או התנכלות, ללא הוכחת נזק.

אם ראית עצמך נפגע/ת באחד מהסעיפים שתוארו בחוק, הנך מוזמן/ת לפנות ללא היסוס לאחראיות על מניעת הטרדה מינית במכללה- עירית רוכברג.

טיפול בנפגעי הטרדה מינית בקמפוס כנרת

עירית רוכברג, מונתה על ידי הנהלת המכללה לטיפול בתלונות.

בכל מקרה שאת/ אתה סובל/ת מהטרדה מינית או במקרה שאת/ה בספק האם מה שקורה מהווה הטרדה מינית – הנך מוזמנת/ מוזמן  להתקשר לעירית לטלפון: 050-6391120 מייל [email protected]

המכללה מתחייבת לבדוק ולטפל בכל תלונה במלוא הסודיות והאובייקטיביות.

נגישות למידע

כל עובד, סטודנט מטעם המכללה הטכנולוגית כנרת עמק הירדן זכאי ומוזמן לעיין ולקבל העתק צילומי של כל אחד מאלה:
החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח – 1998.
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ”ח – 1998.
התקנון למניעת הטרדה מינית של המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן.
מידע על פעילות ההסברה וההדרכה של המכללה בדבר איסור ההטרדה המינית ומניעתה.
להסברים ומידע נוסף ניתן לפנות לעירית רוכברג, האחראית לעניין הטרדה מינית.