פרטי התקשרות

למרכז מידע והרשמה ללימודים מזכירות ומדור בחינות מנהל סטודנטים
טלפון 1: 04-6653702 טלפון: 04-6653704 טלפון: 04-6653632
טלפון 2: 04-6653707פקס: 04-6653655 אימייל: tova@kinneret.ac.il
אימייל: techinfo@kinneret.ac.il אימייל: revital@kinneret.ac.il
מדור שכר לימוד עתודה טכנולוגית
טלפון: 04-6653606 טלפון: 04-6653766
אימייל: moranh@kinneret.ac.il אימייל: bosmat@kinneret.ac.il