ספריית המכללה הנה ספריה אקדמית המשרתת את קהילת תלמידי המכללה, מרציה ועובדיה.
האוסף מכיל כ ­70,000 כותרים, מעל ל ­800 כתבי-עת פעילים, 3000 קלטות וידאו, ועוד חומרים.
בספריה ספרים בכל התחומים הנלמדים במכללה, ובנוסף אוספים גדולים באמנות ובספרות עכשווית.
הספרייה מאפשרת גישה לאינטרנט, ומנויה על מאגרי-מידע בכל התחומים, המספקים מאמרים בטקסט מלא.
הספרייה מעניקה שיעורי הדרכה לכל הסטודנטים בשימוש בקטלוג הממוחשב, במאגרי-המידע ובכל משאבי הספרייה.

 

115