במדור זה ריכזנו מידע וקישורים רלוונטיים עבורכם, המרצים וחברי הסגל האקדמי:
שםתפקיד כתובת מייל
עידו חגאי מנכ"ל המכללהido@kinneret.ac.il
ניסים ברוםסמנכ"ל nisim@kinneret.ac.il
סופי סולנצבמנהלת כספיםsofia@kinneret.ac.il
גדעון קיפניסמנהל שיווקgidi@kinneret.ac.il
רויטל יוסףמינהל אקדמיrevital@kinneret.ac.il
טובה דבושמינהל סטודנטיםtova@kinneret.ac.il
מורן הללמדור שכר לימודmoranh@kinneret.ac.il
אסנת אפרתימרכז ייעוץ והרשמהosnate@kinneret.ac.il
אייל חברברמנהל עתודה טכנולוגיתhabarbar@zahav.net.il
סיון חמאוידיקנית ורכזת מגמת תקשוב - עתודה טכנולוגיתsivan@g-net.co.il
זוהיר עבאסרכז מגמת מכטרוניקה - עתודה טכנולוגיתzoherabbas29@gmail.com
בשמת פקודהמזכירות עתודה טכנולוגיתbosmat@kinneret.ac.il
זיו הלויראש מגמת הנדסת בנייןzivhal.kinneret@gmail.com
יעקב פלשקסראש מגמת הנדסת חשמלodikoby@bezeqint.net
ד"ר אופיר מנשהראש מגמת טכנולוגיות מיםofirmenashe@bio-castle.com
אהובה שחםראש מגמת תעשיה וניהולahuva@hermelin.ac.il
יפעת רבידראש מגמת אדריכלות ועיצוב פניםyifat.ravid1@gmail.com
מישר איילרכזת מגמת אדריכלות ועיצוב פניםmeishar.eo@gmail.com
אלון אדיריראש מגמת הנדסת קולaladiri@gmail.com
רועי שלמהמנהל טכני מגמת הנדסת קולroys@kinneret.ac.il
ברכה פונדקמנהלת המרכז לאמנויות bracha@kinneret.ac.il