לוח בחינות חיצוניות קיץ 2017 - מועד ב

מקצוע הבחינהתאריך הבחינהשעת הבחינה
( עדיין לא פורסמו תאריכי המבחנים החיצונים של מה"ט )--

להרשמה לבחינות חיצוניות לסטודנטים שלא מן המניין יש לפנות לרויטל ממנהל אקדמי

טלפון: 04-6653704, אימייל: revital@kinneret.ac.il